Co je to bonsai?

Bonsai (Japonsky: 盆栽 znamená v překladu „strom v misce“). Je to japonské umění, které se zabývá technikami pěstování stromů. Jejím cílem je vytvářet malé stromy v misce, které mají imitovat skutečné stromy v přírodě, ale ve zmenšené podobě. Tato japonská tradice existuje již přes tisíc let.

Podobné techniky se vyskytovaly i v jiných kulturách. Například v Číně, odkud toto umění pochází, byla tato technika nazývána penzai nebo penjing. Také ve Vietnamu se objevuje podobné umění s názvem Hòn non bộ, které v překladu znamená „živé miniaturní okolí”.

Přečtěte si více o historii bonsají.

Bonsai nebo bonsaj?

Slovo bonsai pochází z japonštiny, ale v Česku jsme si tohle ho počeštili na výraz bonsaj. Dokonce nahradilo nějaké pojmy, které skoro vymizely jako například zákrsek, zakrslá dřevina. Zároveň má slovo bonsaj ještě další význam. Znamená i umění tyto dřeviny pěstovat, které je spojeno s japonskou kulturou, i když v dnešní době je tato záležitost celosvětová.

Původ výrazu můžeme snadno odvodit z japonských znaků. Bon: znamená „miska“ a sai: má překlad „sázet“ nebo také „strom“.

I přesto, že slovo bonsaj je v česku vžité, tak se u nás vedou spory o tom, jak tenhle výraz psát. Pravopisné počeštění postupuje hrozně pomalu. Ustalující psaní -j narušuje spoustu faktorů například Hepburnova anglická transkripce a nebo také v Japonsku užívaný přepis japonského znakového a slabičného písma do latinky. Proto když čteme nějakého autora, který je navyklý pracovat s cizojazyčnými texty narážíme na bonsai.

„Rozhodování mezi psaním s koncovým -i a -j zůstává častým zdrojem rozpaků. V knížce J. Janoše 99 zajímavostí z Japonska (vyd. nakladatelství Albatros v r. 1985) se proto např. setkáváme s důslednou snahou užívat nominativu jmenovacího a chovat se tak k výrazu bonsaj jako k citátovému — se stromky bonsai, pěstování sazenic bonsai, půvab stromků bonsai, pro bonsai se hodí jak jehličnaté, tak listnaté stromy.

Pro přiřazení bonsají k ženskému rodu mluví nadřazený pojem — rostlina, dřevina. K tomuto řešení se také přiklání L. Klimeš v Slovníku cizích slov (1981) a značka no v jazyčníku ve Vědě a životě (č. 7, 1985, s. 523). Slovo bonsaj tedy skloňujeme podle vzoru „píseň“ (2. p. jedn. č. bonsaje, 3. a 6. p. bonsaji, 7. p. s bonsají apod.).

Od slova bonsaj se tvoří vztahové příd. jm. bonsajový, činitelské podst. jm. bonsajista nebo bonsajář a z nich příd. jm. bonsajistický nebo bonsajářský.

Výslovnost hlásky s zůstává beze změny, znění /bonzaj/ je nespisovné.“ (zdroj: Naše řeč, ročník 72 (1989), číslo 1, s. 50-51)

Co všechno je spojeno s bonsai?

S bonsai jsou spojeny hlavně vizuální prvky. To znamená, že divák nebo někdo, kdo obdivuje rostlinu ji vnímá hlavně očima. Na druhou stranu je zase bonsai zaměřena na ruční delikátní práce, o které se stará tvůrce dané bonsaje. Protože to je to umění, je zde i prostor na různé výstavy nebo soutěže. Někteří tvůrci si vytvářejí celé zahrady jen pro vlastní potěšení.

Tím se dostáváme k další části. Každý umělec se snaží něco vyjádřit, a není tomu jinak ani při pěstování bonsají. Každý strom v sobě skrývá kousek osobnosti umělce, který ji vytvořil z pouhé představy v hlavě.

Pěstování bonsají patří mezi činnosti až skoro meditačního rázu. Cílem  je totiž převést svou představu na realitu. Díky tomu, že to je skutečný strom, který roste pomalu, se naučíte i trpělivosti. Jedná se tedy o umění, které rozvíjí ducha.

Naštěstí nemusíte vše vymýšlet. Existují různé předepsané styly nebo tvary, které se pak upravují podle vaší představy.

Bohužel bonsaje jsou někdy drahé. Například pokud si chcete pořídit starou bonsai může se její cena vyšplhat až na desítky tisíc. Ale nebojte se, můžete začít i od semínka, které vás sice bude stát trochu času, ale určitě uvidíte, že investovaný čas se vyplatí. Pokud se chcete dozvědět více o cenách bonsají, pokračujte zde.

Je bonsai druh stromu?

Bonsaj není druh stromu. Nic jako odrůda bonsai neexistuje. Bonsai je čistě umění, můžeme ale najít různé druhy stromů, které se na bonsai hodí více než jiné. I já jsem si kdysi myslel, že bonsai je strom a snažil jsem se sehnat semínka bonsaje. Tehdy jsem došel k velkému prozření, a když jsem si začal zjišťovat kolik odrůd je vhodných pro bonsaje tak jsem zůstal v úžasu. Z mé původní představy o jednom semínku se vyklubaly stovky dalších.

Je to mnohem zajímavější, protože si můžete vybrat přesně ten strom, který bude pasovat přímo vám, ať už náročností, nebo umístěním. Někdy totiž bonsaje umí být citlivé na okolí, protože jsou vytrženy z přirozeného prostředí. A to je přesně ten důvod, proč vyžadují takovou péči. Představte si, že se musíte postarat o cizince, který nemluví místní řečí. Podobně to je i s bonsají. Nebojte, časem se přizpůsobí a nezoufejte, pokud vám váš první výtvor opadá. Základem je dělat vše poctivě a za nějakou dobu uvidíte plody vaší snahy.

Je bonsai geneticky upravená?

Může se stát, že si někdo může myslet, že něco tak malého je geneticky upravené. Není tomu tak. Umění bonsai se z normálních stromů snaží vytvořit miniatury tím, že jim nedovolí dorůst velkým rozměrům. Samozřejmě si můžete všimnout, že některé starší bonsaje jsou široké v kmeni. To je ale normální koloběh rostlin, jak strom stárne, tak se v kmeni vytváří letokruhy, proto se kmen zvětšuje.

Napsat komentář