Užitečný přehled škůdců a chorob na bonsajích

Preventivní opatření pro zdravou bonsai

Podobně jako u člověka, i u bonsají je důležitá prevence. Tou nejvhodnější ochranou před škůdci a chorobami je udržování zdravého prostředí. Toto prostředí můžeme nasimulovat, a to tak, že budeme na zálivku používat dobrou, kvalitní vodu. Budeme dostatečně vyživovat rostlinu, zajistíme dobré proudění vzduchu a osvětlení, které bude vychovat dané bonsaji, důležité je i udržovat správnou teplotu. Dále správná vzdušná vlhkost, důkladné zaštipování a zařezávání. Podstatná je i úměrná velikost misky.

Pokud se vám tyto podmínky podaří zvládnout, vaše bonsai by měla být zdravá.

Jaké jsou příčiny napadení bonsaje chorobami a škůdci?

 1. Přemokření
  • Jeden z nejčastějších důvodů uvadajících listů. Pokud bonsai přeléváme, začnou mladé kořínky uhnívat. Přemokření půdy může být způsobeno i tím, že se odvodňovací otvory ucpou a přebytečná voda nemá kam odtékat.
 2. Vápenatá voda
  • Příliš vápenatá voda se projevuje trvalým zažloutnutím listů a může způsobit i zpomalení růstu rostliny. Proto pokud máte příliš vápenatou vodu, měli byste ji patřičně chemicky ošetřit. Vaše bonsaj to zajisté ocení.
 3. Nedostatečná zálivka
  • Pokud bonsaji nedodáváme dostatek vláhy, začne usychat a listy začnou vadnout. Je-li přeschnutí trvalé, mohou se začít objevovat různí škůdci.
 4. Světlo
  • Zde záleží na typu rostliny. Některým stínomilným rostlinám může přímý světelný svit ublížit, jiný typ rostlin může naopak nedostatek světla oslabit.
 5. Živiny
  • Vyhněte se přehnojování půdy, to totiž může způsobit zničení kořenového systému. Hnojiva se snažíme střídat a používat i hnojiva na listy.
 6. Teplota
  • Některým pokojovým bonsajím nevyhovuje studená teplota. Proto pokud víte, že vaše bonsai byla vystavena nízkým teplotám (například při přemisťování) a začaly se objevovat flekaté listy s černými okraji, je to znak přemrznutí. Poškozené listy otrháme, zaléváme teplou vodou (ne horkou!).

Přehled škůdců na bonsajích

V půdě:

 1. Červi – žížaly
  • Občas se v bonsajích mohou objevit žížaly,  které pro naši rostlinku nejsou úplně prospěšné, proto se jich musíme zbavit. Můžete je z půdy vylovit, například ponořením misky s bonsají do vody. Žížaly vycestují na povrch, nebo se utopí. Další způsob, jak se jich můžete zbavit, je odvarem z kaštanů nebo žaludů.
 2. Kovařík kovový – drátovec
  • Tady jsou ohroženy převážně venkovní rostliny, u kterých larvy požírají drobné kořínky. Zbavíme se ho tak, že ohledáme kořeny a půdu a jednoduše škůdce zneškodníme.
 3. Lalokonosec rýhovaný
  • Podobně jako u kovaříka, larvy lalokonosce požírají kořenový systém. Vyskytuje se u listnatých stromů. Zbavíme se ho stejně jako v předchozím případě, a to tak, že škůdce najdeme při přesazování a následně se ho zbavíme.
 4. Smutnice
  • Tento škůdce se nejčastěji objevuje u bytových rostlin. Jsou to takové drobné černé mušky, jejichž larvy se živí kořínky. Těchto škůdců se můžeme zbavit podobně jako u žížal – misku ponoříme na 4-6 hodin do vody. Mušek se můžeme například zbavit také lepivou páskou, která je naláká a zachytí.

Nadzemní části:

 1. Hřebenule ryšavá
  • Vyskytují se na jehličnanech a požírají jejich jehličky. Hřebenulí se zbavujeme postřikem.
 2. Korovnice borová
  • Korovnice je otravná housenka s tuhým kořínkem, která se živí šťávami z kůry. Odstraňujeme mechanicky, nebo opakovaným postřikem.
 3. Korovnice modřínová
  • Jak už název napovídá, larva se nachází na modřínech a živí se malými jehličkami. Opět hubíme chemickým postřikem.
 4. Korovnice smrková
  • Tento druh se nachází na smrcích, kde se vytvoří hálka, která je podobná šišce. Nachází se v ní larvy, které se živí na větvi, která později uhyne.
 5. Molice
  • Vyskytují se na venkovních bonsajích, kde saje šťávy z listů. Molice jsou drobní motýlci (asi 1,5mm dlouzí). Můžeme se jich zbavit lepivými destičkami nebo chemickým postřikem.
 6. Mšice
  • Velmi známý druh škůdce. Způsobuje kroucení a zvrásnění listů, takže je lze snadno identifikovat. Napadených listů se zbavíme a aplikujeme chemický postřik, či přírodní výluh z tabáku.
 7. Svilušky
  • Svilušky poznáme tak, že se na bonsajích začnou objevovat pavučinky. Sviluška vypadá jako malý červený pavouček.
 8. Třasenky
  • Je to škůdce, který se živí na mladých výhoncích. Proto listy, které následně vyrostou, jsou slabé a znetvořené.
 9. Vlnatka krvavá (mšice krvavá)
  • Tento druh mšice deformuje větve, které následně umírají. Vytváří na dřevě bílé povlaky.

Přehled chorob na bonsajích

 1. Antragozy
  • Tato choroba způsobuje drobné kruhovité, červeně ohraničené skvrny. Můžeme je najít nejčastěji podél žilnatiny listu. Pokud je napadení málo rozsáhlé, otrháme poškozené listy. Pokud ale je napadení velké, musíme použít chemický postřik.
 2. Černě 
  • Patří mezi méně nebezpečné, protože se jich můžeme jednoduše zbavit setřením. Často vznikají na stromech napadených mšicemi.
 3. Padlí
  • Tato choroba se projevuje močným popraškem na listech. Od toho se jí lidově říká moučnatka. Můžeme ji pozorovat při suchém počasí, takže prevencí je dostatečná zálivka. Také odstraníme napadené listy.
 4. Peronospory – nepravá padlí
  • Tato choroba se projevuje nejčastěji při velkých výkyvech teplot (ve dne horko, v noci zima). Můžeme tomu zamezit, a to umístěním bonsaje do dobře větrané místnosti a večer přesunutím na teplejší místo.
 5. Rzi
  • Na listech se začnou objevovat kupičky žlutých, červených či černých výtrusů, které vznikají na povrchu postižených částí. 

Napsat komentář