Styly bonsají: Užitečný přehled

Bonsai styl se dělí na 5 základních typů (vzpřímený styl, volně vzpřímený styl, šikmý styl, polokaskáda, kaskáda). Jejich názvy jsou odvozovány od jejích vzhledu nebo tvaru. Další styly bonsají se od těchto základních stylů odvozují. 

Styly bonsají jsou inspirovány přírodou. To znamená, že stejně jako stromy v přírodě, tak i bonsaje mají různé tvary a zakroucení. Inspiraci můžeme hledat kdekoliv, kam se podíváme. Například když jste na horách, můžete vidět borovici, jak vyrůstá na skále. O kousek dál se může nacházet další strom, jak se klaní až k zemi, připomíná kaskádu. Občas také můžeme zahlédnout strom, který byl zasažen bleskem a je roztříštěný. V přírodě můžeme najít nespočet kombinací a tvarů.

Jak vybrat styl pro bonsai.

Pokud si chcete nechat narůst bonsai musíte si k ní vybrat styl, který na bonsaji budete dlouhou dobu trénovat, než dostanete tvar, jaký si budete přát. Výběr stylu bonsaje je čistě osobní záležitost, je tedy jen na vás, jaký styl si vyberete.

Základní styly

 • Vzpřímený styl
 • Volně vzpřímený styl
 • Šikmý styl
 • Kaskáda
 • Polokaskáda

Vzpřímený styl (Chokan)

Vzpřímený styl je velice běžný styl u bonsají. Tento styl můžeme taky často pozorovat v přírodě. Stromy rostou vzpřímeným stylem nejčastěji, když nemají žádné překážky a nemusí ani soutěžit s ostatními stromy o světlo. Vzpřímený strom je nejpřirozenější styl pro stromy. Nezpůsobuje jim žádný problém a nemusí vynakládat snahu a živiny na zakřivení. 

Pro vzpřímený styl je typický rovný kmen, který jde jasně vidět. Stejně tak musí být vidět, že kmen je širší u země a postupně se zužuje až ke špičce, kde je nejtenčí. Větve by měly být umístěny až za první čtvrtinou stromu. Vrcholek stromu by měla tvořit pouze jedna větev.

Volně vzpřímený styl (Moyogi)

Volně vzpřímený styl je podobně jako vzpřímený styl četný jak u stylů bonsai, tak i v přírodě. Jedná se o strom rostoucí ve tvaru S. Kmen je jasně viditelný a na spodku je nejtlustší, směrem k vrcholu se zužuje.

Šikmý styl (Shakan)

Šikmý styl je inspirovaný stromy, které rostou v oblastech, kde často fouká silný vítr jedním směrem a nedovolí rostlině růst vzpřímeným stylem. Mimo to je také můžeme najít v přírodě u stromů, které nemají dostatek světla a snaží se šikmým růstem dostat na světlo.

Bonsai v tomto stylu by měla mít úhel kmene mezi 60-80 stupni od země. Šikmý styl má spodní větev, která směřuje od směru růstu, aby vznikla jakási iluze rovnováhy stromu.

Kaskáda (Kengai)

V přírodě můžeme kaskádový styl najít nejčastěji na prudkých skalách. Může být způsoben několika faktory, jako je třeba sníh nebo padající kamení. Tento styl je obtížné udržet, protože odporuje přirozenému směru růstu. Bonsai, v která je trénovaná do kaskádového stylu by měla být ve velké misce s hlubokým dnem, aby podél stěny bonsai mohla růst. Větve se musí udržovat v horizontálním stylu.

Polokaskáda (Han-kengai)

Stejně jako kaskádový styl můžeme tento styl najít v přírodě na prudkých skalách. Narozdíl od kaskádového stylu, polokaskádový nikdy nedostane špičkou stromu až na stejnou úroveň jako je dno misky.

Ostatní styly

 • Styl koště
 • Literátský styl
 • Strom na skále
 • Strom ve skále
 • Vrostlý strom
 • Strom ve větru
 • Zkroucený strom
 • Dvojkmen
 • Více kmen
 • Lesík

Styl koště (Hokidachi)

Styl koště je vhodný pro stromy, které opadávají a ztrácí tak všechny svoje lístky, a pro ty, které mají velký počet větvení a malých větviček. Vše se nachází v horní třetině stromu a i s listy tvoří korunu tvaru balónu. Nádherný styl, který má úžasný tvar jak v létě, tak i v zimě, kdy listí opadá.

Literátský styl (Bunjingi)

Literátský styl můžeme najít na místech, která jsou hustě zarostlá a stromy tam musejí bojovat o každý kousek světla. Proto, když se podíváme na to, jak vypadá kmen literátského stylu, uvidíme, že je zcela bez větví. Větve se totiž nachází jen na špičce, na jediném místě, kde dopadá světlo. Pokud chceme ještě víc poukázat na to, že tento strom má těžké přežívání, můžeme u některých stromů nalézt kmeny, ze kterých je odstraněna kůra.

Strom na skále (Seki-joju)

Stromy rostoucí na skále můžeme najít například v místech, kde se nachází praskliny v kamenech. Tento styl se vyznačuje tím, že kořeny šplhají dolu po skále, strom hledá půdu, která by ho mohla vyživovat. Aby se takto rostoucí strom chránil, tak na odkrytých kořenech vytváří speciální kůru. Když pěstujeme bonsai tímto stylem, zjistíme, že se neliší od ostatních stromů, protože kořeny dorostou do misky s vaší půdou.

Strom ve skále (Ishisuki)

Tento styl bonsaje je asi jeden z nejtěžších na péči. Tak jako v přírodě, kdy tento strom roste v malé prasklině, tak ani zde není místo na živiny, proto by tento strom neměl vypadat moc zdravě. Pokud ale chceme tento strom udržet při životě, musíme mu živiny často dodávat, protože v malé prasklině není dostatek místa na to, aby se tam potřebné živiny udržely dlouhodobě.

Strom ve větru (Fukinagashi)

Strom ve větru je ideální příklad toho, jak to stromy v přírodě mají těžké. Jedná se o styl, kdy všechny větve a kmen směřují na jednu stranu, jako u stromu, který je pod neustálým náporem větru.

Dvojkmen (Sokan)

Dvojkmen je v přírodě docela běžný,u bonsají ale není zas tak oblíbený. Jedná se o styl, kdy z kořene nebo ze silnějšího kmene vyrůstá další kmen. Když se podíváme na tento styl, vidíme, že silnější kmen roste směrem nahoru, ten druhý roste mírně do strany.

Vícekmen (Kabudachi)

Více kmen je téměř to samé jako dvojkmen. Z jednoho kmene vyrůstají další kmeny, to znamená 3 a více. Všechny kmeny si tvoří vlastní korunu, přičemž ten nejsilnější kmen tvoří špičku celé bonsaje.

Lesík (Yose-ue)

Lesík je podobný vícekmenu, ale na rozdíl od vícekmenu se jedná o jednotlivé stromy, které jsou nasazené ve stejné misce. Uspořádání těchto stromů bývá takové, že uprostřed je ten nejvyvinutější strom, který je i zároveň nejvyšší, po stranách jsou menší stromečky.

Napsat komentář